نشانی مطب

دزفول، خیابان آفرینش، جنب رادیولوژی دکتر بهزادی

تماس با دکتر

۰۶۴۱-۴۲۲۵۳۵۷۲
۴۲۲۵۳۰۶۰ – ۴۲۲۵۳۵۷۱

ایمیل

info@dr-ghaffari.com

فرم تماس

Call Now Buttonتماس با دکتر غفاری