زایمان طبیعی

زایمان طبیعی

زایمان طبیعی

زایمان طبیعی خانم های باردار می توانند کودک خود  را با زایمان طبیعی و بدون استفاده از هر گونه دارویی به دنیا آورند. در سال 1930، متخصص زنان انگلیسی به نام Grantly Dick- Read، تکنیکی به نام زایمان طبیعی را به کار گرفت تا جنبه های جراحی و بیهوشی زایمان را به حداقل...
Call Now Buttonتماس با دکتر غفاری