زایمان سزارین

زایمان سزارین

زایمان سزارین در زایمان سزارین، نوزاد به روش جراحی و از طریق برش ایجاد شده بر روی شکم و رحم به دنیا می آید. در بیشتر موارد، مادر در طول زایمان بیدار است و می تواند بعد از زایمان کودک خود را در آغوش بگیرد. برای خانم های باردار، ابتدا زایمان طبیعی در نظر گرفته می شود....
Call Now Buttonتماس با دکتر غفاری